GHEN CÔ VY - SET BUFFET DANCE VERSION

𝐒𝐄𝐓 𝐁𝐔𝐅𝐅𝐄𝐓 chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi virus covid-19

----------------------------------------------------

Bài hát: GHEN CÔ VY (GHEN)

Sáng tác: KHẮC HƯNG

Thể hiện: Tập thể NV SET Buffet

----------------------------------------------------

FOLLOW 𝐒𝐄𝐓 𝐁𝐔𝐅𝐅𝐄𝐓

💥Facebook: https://www.facebook.com/Seafoodbuffe...

💥Website: https://setbuffet.com/

💥Youtube: https://youtu.be/peq7zMCE8UU

🏢 Địa Chỉ: Tầng 6 - Toà Nhà NHS Center - 214 Hào Nam

☎️ Delivery : 𝟎𝟗𝟔𝟑.𝟏𝟔𝟖.𝟒𝟖𝟒

☎️ Hotline: 𝟎𝟗𝟔𝟑.𝟕𝟔𝟔.𝟖𝟓𝟖 - 𝟎𝟐𝟒𝟑.𝟔𝟐𝟐.𝟗𝟗𝟓𝟓

Like hoặc share